Дистрибутивна трговина и остале услуге

 

 

 

 

Трговина на мало, мај 2022.
          Укупан промет у трговини на мало у мају 2022. године, у односу на април 2022. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 1,2%, а у више
 
Индекси произвођачких цијена услуга, I тромјесечје 2022.
            Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у првом тромјесечју 2022. године у односу на базну (2015. годину) за 19,0%, док су више
 
Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2022.
Краткорочне пословне статистике               Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2022. године већи је за 4,6% у односу на четврто тромјесечје 2021. године.   више
 
страна 1 од 54 сљедећа