Образовање

Уписани на магистaрске, мастер и специјалистичке студије, школска 2021/2022. година (претходни подаци)
Образовање             У школској 2021/2022. години, на високошколским установама у Републици Српској, на постдипломскe магистарскe студијe уписан је један студент, на мастер студије 2 237, а на више
 
Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука, школска 2021/2022. година (претходни подаци)
Образовање             У школској 2021/2022. години, на високошколским установама у Републици Српској евидентиран је укупно 281 докторант. Од укупног броја, троје доктораната је пријавило докторат, а 278 више
 
Образовање у саобраћају, 2021.
Образовање             У 2021. години, 237 ауто-школa обављалo је дјелатност оспособљавања кандидата за возаче моторних возила. Из области прописа о безбједности саобраћаја, у 2021. години 21 845 више
 
претходна страна 3 од 63 сљедећа