Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Здравствена служба

 

Здравствена служба је дио здравствене установе, која пружа здравствену заштиту одређеним групацијама становништва и организована је тако да поред куративне пружа и превентивну здравствену заштиту становништву.

Статистичка област:
Здравство