Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Земља припадности госта

 

Земља припадности госта се одређује на основу држављанства из пасоша или друге одговарајуће путне исправе.

Статистичка област:
Туризам