Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Захваћена количина воде

 

Захваћена количина воде је укупна количинa воде преузете из изворишта (подземних, изворских и површинских).

Статистичка област:
Животна средина