Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Звучни снимци

 

Звучни снимци су грамофонске плоче, магнетофонске траке, звучне касете и звучни картиџ.

Статистичка област:
Култура и умјетност