Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Збирка

 

Под збирком се подразумијева збир предмета из подручја природних и друштвених наука, умјетности и технике, било да су самосталне (ван музеја) или да се налазе при другим установама. Основна им је сврха прикупљање и излагање предмета.

Статистичка област:
Култура и умјетност