Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Живина

 

Живина укључује бројлере, кокошке, ћурке, гуске, патке и осталу живину.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство