Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Дистрибутивна трговина

 

Дистрибутивна трговина укључује све облике трговинских активности, од набавке робе од произвођача, посредовања, препродаје, до испоруке робе крајњем потрошачу на домаћем тржишту. Она обухвата: трговину на велико за властити рачун, посредовање у трговини на велико, трговину на мало и поправку моторних возила и мотоцикала, те трговину на мало предметима за личну употребу или употребу у домаћинству.

Статистичка област:
Дистрибутивна трговина и остале услуге