Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Додатак на дјецу

 

Додатак на дјецу је посебан облик друштвене бриге о дјеци - новчана давања породицама ради стварања повољнијих услова за подизање, васпитање и образовање дјеце. Услови, висина и начин остваривања права на додатак на дјецу, регулисани су Законом о дјечијој заштити.

Статистичка област:
Социјална заштита