Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Говеда

 

Говеда обухватају домаће животиње следећих врста: Bos taurus, Bubalus bubalus и Beefalo.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство