Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Губици

 

Губици обухватају губитке настале при: 

- Преносу и дистрибуцији електричне енергије, 

- Преносу и дистрибуцији топлотне енергије, 

- Транспорту чврстих горива, 

- Транспорту и дистрибуцији течних горива и 

- Транспорту и дистрибуцији природног гаса.

Статистичка област:
Енергетика