Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

GPRS (General Packet Radio Service)

 

GPRS (General Packet Radio Service): Протокол који бежичним путем обезбјеђује пренос путем GSM мреже.

 

Статистичка област:
Информационо друштво