Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Градски превоз

 

Градски превоз путника односи се на рад привредних субјеката који се баве превозом путника у градским и приградским насeљима.

Статистичка област:
Саобраћај и везе