Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Штете од пожара, штете од инсеката, дивљачи, домаћих животиња, елементарних непогода и биљних болести

 

Код штете од пожара, штете од инсеката, дивљачи, домаћих животиња, елементарних непогода и биљних болести исказана је само дрвна маса која се због настале штете морала посјећи.

Статистичка област:
Шумарство