Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Шумски путеви

 

Шумски путеви су путеви који пролазе кроз шуме и шумска земљишта.

Статистичка област:
Шумарство