Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Шума

 

Шумом се сматра свака површина већа од 5 ари, која је обрасла шумским дрвећем и служи производњи шумских сортимената, или има заштитну функцију и посебну намјену, без обзира на обраст и висину стабала (високе шуме - разнодобне и једнодобне, изданачке и остале категорије шума). Шумом се сматрају и све чистине, односно необрасле површине настале чистом сјечом као редовним видом газдовања, бесправним сјечама, пустошењем шума и разним каламитетима.

Статистичка област:
Шумарство