Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Школа

 

Школом се у статистици образовања сматра група ученика организованих у једну школску јединицу који прате наставу одређене врсте и нивоа по јединственом плану и на одређеној локацији.

Статистичка област:
Образовање