Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Часопис

 

Часопис је периодична публикација која садржи питања од врло широког интереса или је намјењен студијама и документарним информацијама по посебним питањима из: умјетности, законодавства, статистике, финансија, трговине, медицине, друштвених наука, моде, спорта итд. По свом карактеру обрада чланака је стручна и научна.

Статистичка област:
Култура и умјетност