Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Уље за ложење (мазут)

 

Уље за ложење (мазут) обухвата тешка уља - мазуте (укључујући и она која су добијена мијешањем). Тачка паљења је увијек изнад 50˚С, а густоћа је увијек преко 0.90 kg/l. Према садржају сумпора дијели се на:

- Мазут са ниским садржајем сумпора: тешко уље за ложење са садржајем сумпора нижим од 1%,

- Мазут са високим садржајем сумпора: тешко уље за ложење са садржајем сумпора од 1% или више.

Статистичка област:
Енергетика