Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Уловљена дивљач

 

Под уловљеном дивљачи исказана је укупна убијена дивљач тј. уловљена дивљач и одстрељена штетна дивљач ради регулисања равнотеже бројног стања.

Статистичка област:
Шумарство