Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Увозне вриједности

 

Увозне вриједности обрачунавају се према CIF паритету (Cost, Insurance and Freight). CIF паритет подразумијева да се фактурна вриједност увећава за трошкове транспорта и друге трошкове од мјеста испоруке до границе Босне и Херцеговине, уколико је уговорено да се роба испоручује у иностранству. Уколико је уговорено да се роба испоручује у земљи, фактурна вриједност се умањује за трошкове настале од границе Босне и Херцеговине до мјеста испоруке у земљи.

Статистичка област:
Спољна трговина