Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Установе социјалне заштите за одрасла инвалидна лица

 

Установе социјалне заштите за одрасла инвалидна лица обезбјеђују потпуно или трајно збрињавање, здравствену заштиту, радно ангажовање, креативне, културне и забавне активности, радну и окупациону терапију у складу са њиховим преосталим способностима, као и професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

Статистичка област:
Социјална заштита