Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Установе социјалне заштите за инвалидну дјецу и омладину ометену у психичком и физичком развоју

 

Установе социјалне заштите за инвалидну дјецу и омладину ометену у психичком и физичком развоју пружају услуге смјештаја, исхране, његе, здравствене заштите, рехабилитације, васпитања и образовања и оспособљавања дјеце за рад у складу са њиховим могућностима.

Статистичка област:
Социјална заштита