Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Унутрашње миграције

 

Унутрашње миграције становништва Републике Српске подразумијевају међуопштинска кретања унутар Републике Српске, међуентитетска кретања, као и кретања између Републике Српске и Брчко дистрикта.

Статистичка област:
Становништво