Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Узроци смрти

 

Узроком смрти сматрају се оне болести, болесна стања или повреде које имају за посљедицу смрт или су придонијеле смрти, као и околности несрећног случаја или насиља које су такве повреде проузроковале. Подаци о узроку смрти добијају се из Потврде о смрти. Груписање података о узроку смрти вршено је према Међународној класификацији болести, повреда и узрока смрти (X ревизија) која је у примјени од 1997. године.

Статистичка област:
Становништво