Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Услови становања домаћинства

 

Услови становања домаћинства одређени су карактеристикама стамбених јединица, располо-живошћу услуга и добара те издацима за плаћање ренте или рачуна.

Статистичка област:
Потрошња домаћинстава