Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Тежина трупова

 

Tежина трупова или нето тежина заклане стоке је тежина заклане стоке без утробе, коже, главе, крви, предњих ногу до кољена и задњих ногу до скочног зглоба, тј. тежина очишћене заклане животиње у полуткама, односно у четвртинама у охлађеном стању.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство