Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

3G мрежа

 

3G мрежа je трећа генерација мобилне телефоније омогућава пренос текста, звука, слике телевизије, брзине до 14Mb/s.

Статистичка област:
Информационо друштво