Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Трговина на мало

 

Трговина на мало обухвата активности продаје роба крајњим потрошачима, односно становништву (за личну потрошњу или за употребу у домаћинству). 

Статистичка област:
Дистрибутивна трговина и остале услуге