Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Трговина на велико

 

Трговина на велико обухвата активности куповине и препродаје робе индустријским, трговачким, професионалним корисницима и установама и другим пословним субјектима који се баве трговином на велико или на мало. Такође, укључује и транзитни промет робе (продаја робе која се по налогу продавца директно испоручује купцу без претходног ускладиштења код продавца).

Статистичка област:
Дистрибутивна трговина и остале услуге