Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Телефонске услуге

 

Телефонске услуге обављају се путем фиксне и мобилне мреже. Јединица мјере за исказивање обима рада фиксне мреже је импулс, секунд и минут. Рад мобилне мреже исказује се у минутама.

Статистичка област:
Саобраћај и везе