Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Трајање брака

 

У статистици рођења и статистици разведених бракова, трајање брака је изведено обиљежје изражено у навршеним годинама трајања законске брачне заједнице.

Статистичка област:
Становништво