Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Реактивирани корисници

 

Реактивирани корисници су лица која су поново постала корисници социјалне заштите па је њихов досије поново стављен из пасиве у активу.

Статистичка област:
Социјална заштита