Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Просјечни мјесечни издаци

 

Просјечни мјесечни издаци представљају однос укупног износа који су потрошила домаћинства за одређене производе и услуге, или групу производа и услуга (збир издатака сваког домаћинства) и укупног броја домаћинстава.

Статистичка област:
Потрошња и услови живота