Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Процјене непокривене економије NOE

 

Процјене непокривене економије NOE без дијела који се односи не илегалне активности - N2, чине саставни дио официјелних података о БДП-у Републике Српске. Процјене су извршене по дјелатностима, према типу произвођача и према сљедећим типовима необухвата1):

N1 - Произвођачи који се намјерно не региструју - легалне активности али непријављење;

N3 - Произвођачи који немају обавезу да се региструју;

N4 - Пословни субјекти који нису обухваћени истраживањем;

N5 - Регистровани предузетници који нису обухваћени истраживањем;

N6 - Произвођачи који намјерно нетачно извјештавају;

N7 - Остали статистички недостаци.

 

1) Eurostat's Tabular Approach to Exhaustiveness - Guidelines, p.8 , 15. March 2005, Luxembourg 

 

 

Статистичка област:
Национални рачуни