Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Порези на производе

 

Порези на производе су порези који се плаћају по произведеном, прослијеђеном производу или услузи. Овдје спадају порез на додату вриједност, акцизе, царине, боравишне таксе и порез на игре на срећу.

 

Статистичка област:
Национални рачуни