Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Производња меса

 

Производња меса јесте месо свих закланих животиња у Републици Српској, домаћих и увозних (производња меса од закланих животиња = месо из клања у кланицама + клање на породичним фармама).

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство