Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пчеле

 

Пчеле су животиње врсте Apis mellifera.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство