Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Природни гас

 

Природни гас представља природно насталу мјешавину угљоводоника и других гасова, са великим удјелом метана. Јавља се самостално или заједно са нафтом.

Статистичка област:
Енергетика