Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Примљено у Републику Српску и Испоручено из Републике Српске

 

Примљено у Републику Српску и Испоручено из Републике Српске обухвата све количине енергената које су ушле у Републику Српску, односно изашле из Републике Српске по било ком основу (увоз, извоз, размјена између ентитета). 

Статистичка област:
Енергетика