Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Примарна производња енергије

 

Примарна производња енергије - облик енергије који није био подвргнут процесу конверзије или трансформације (угаљ, нафта, природни гас, биомаса, хидроелектрична енергија, геотермална енергија, енергија вјетра и соларна енергија).

Статистичка област:
Енергетика