Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пословна иновација

 

Пословна иновација је нови или побољшани производ или пословни процес (или обоје) који се значајно разликује од претходних производа или пословних процеса и који је имплементиран на тржишту или примијењен у предузећу.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације