Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Просјечна цијена стана

 

Просјечна цијена 1m² завршеног продатог новог стана израчунава се стављањем у однос укупне остварене вриједности свих нових продатих станова и њихове корисне површине.

Статистичка област:
Грађевинарство