Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Преузимање (Download)

 

Преузимање (Download): Процес копирања докумената на кориснички компјутер са неког другог компјутера или компјутера у оквиру интернет сервиса.

Статистичка област:
Информационо друштво