Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Претраживач

 

Претраживач: Софтверско рјешење за претраживање по интернету. То је програм, апликација која се користи за учитавање интернет страница и других садржаја на Интернету. Најпознатији претраживачи су Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome итд. 

 

Статистичка област:
Информационо друштво