Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Продајна цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту

 

Продајна цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту је цијена робе испоручена на домаћој граници, која укључује трошкове транспорта, трошкове осигурања као и све остале трошкове настале до границе (FOB цијена), по којој произвођач директно продаје своје производе редовним купцима на страном тржишту. 

Статистичка област:
Цијене