Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Промет по запосленом лицу

 

Промет по запосленом лицу добија се дијељењем укупно оствареног промета са укупним бројем запослених лица. Овај индикатор изражава продајну способност предузећа и предузетника из  одређене дјелатности. 

Статистичка област:
Структурне пословне статистике