Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Промет

 

Промет обухвата обрачунате приходе од продаје властитих производа, пружених услуга и продаје робе за препродају током референтног периода. У обрачун промета укључују се сви фактурисани порези, осим ПДВ-а и акциза. 

Статистичка област:
Структурне пословне статистике