Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Предузеће

 

Предузеће је најмања комбинација правних јединица која чини oрганизациону јединицу за производњу производа или услуга. Има oдређен степен аутономије у одлучивању, посебно при распореду властитих ресурса. Предузеће обавља једну или више дјелатности на једној или више локација. Једно предузеће може бити једна правна јединица

Статистичка област:
Структурне пословне статистике